Pejza┐ z po│udniowej Francjia

1930
olej, dykta, 30 x 40 cm

Muzeum Narodowe w Warszawie