Wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu w roku 1633

1779