Widok ³±k wilanowskich

1775
olej, p³ótno, 173 x 246 cm

Muzeum Narodowe w Warszawie