Wiosna


olej, p³ótno, 79,5 x 114 cm

Muzeum Narodowe w Warszawie